Tổ 10, KP. Song Vĩnh, P. Tân Phước, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cung cấp suất ăn cho công ty Seiko PMC Việt Nam

z5281647843306_f64ab0aa30307de5099638626815a551.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-1.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-2.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-3.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-4.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-5.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-6.jpg

cung-cap-suat-an-cong-nghiep-cho-cong-ty-Seiko-pmc-viet-nam-7.jpg