Tổ 10, KP. Song Vĩnh, P. Tân Phước, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cung cấp suất ăn cho công ty Coretronic Bà Rịa

suat-an-1.jpg

suat-an-2.jpg

suat-an-3.jpg

suat-an-4.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-1.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-2.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-3.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-4.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-5.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-6.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-7.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-8.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-9.jpg

cung-cap-suat-an-cho-cong-ty-coretronic-ba-ria-10.jpg